Algemene informatie

Schooltijden

De school begint om 08.30 uur. Vanaf 8.15 uur is er voor groep 5 t/m 8 een inloopmoment. Groep 1 t/m 4 blijven op het plein tot de bel gaat en gaan dan in de rij staan om naar binnen te gaan. Is uw kind ziek? Belt u dan tussen 08.00 en 08.30 uur de school (0591 659 896).

Wij werken met een continurooster. Dat houdt in dat we de volgende lestijden hanteren:
Groep 1: maandag en vrijdag tot 12 uur, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur en woensdag tot 12.15 uur.
Groep 2, 3 en 4: maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur, vrijdag tot 12 uur en woensdag tot 12.15 uur.
Groep 5 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.30 uur en woensdag tot 12.15 uur.
 

Vakantieregeling schooljaar 2021-2022


Herfstvakantie:                      18 t/m 24 oktober 2022

Studiedag:                               17 november 2022

Kerstvakantie:                        24 december 12 uur 2021 t/m 9 januari 2022

Studiedag:                              2 februari 2022

Voorjaarsvakantie:                21 t/m 27 februari 2022

Goede vrijdag:                       15 april 2022

Paasmaandag:                       18 april 2022

Koningsdag:                            27 april 2022

Meivakantie:                           27 april t/m 8 mei 2022

Studiedag:                               25 mei 2022

Hemelvaart en vrije dag:      26 en 27 mei 2022

Pinkstermaandag:                  6 juni 2022

Studiedag:                               6 juli 2022

Zomervakantie:                      15 juli 12 uur t/m 15 augustus 2022

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden