Algemene informatie

Schooltijden

De school begint om 08.30 uur. Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de bel en gaan de kinderen naar de klassen. De kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 08.15 uur in hun klas worden gebracht. Is uw kind ziek? Belt u dan tussen 08.00 en 09.00 uur de school. (0591 659 896)

Wij werken met een continurooster.

Vakantieregeling schooljaar 2017-2018


Herfstvakantie:                      21 t/m 29 oktober 2017

Kerstvakantie:                       22 december t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie:                 24 februari t/m 4 maart 2018

Goede vrijdag:                       30 maart 2018

Paasmaandag:                       2 april 2018

Koningsdag:                          27 april 2018

Meivakantie:                          28 april t/m 9 mei 2018

Bevrijdingsdag:                      5 mei 2017

Hemelvaart + vrijdag:            10 + 11 mei 2018

Pinkstermaandag + dinsdag:    21 mei 2018

Zomervakantie:                     20 juli t/m 2 september 2018

 

Vrije dagen:

 

 

 

 

 

© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden