Algemene informatie

Schooltijden

De school begint om 08.30 uur. Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de bel en gaan de kinderen naar de klassen. De kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 08.15 uur in hun klas worden gebracht. Is uw kind ziek? Belt u dan tussen 08.00 en 09.00 uur de school. (0591 659 896)

Wij werken met een continurooster.

Vakantieregeling schooljaar 2018-2019


Herfstvakantie:                      22 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie:                       21 december t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie:                 18 februari t/m 24 februari  2019

Goede vrijdag:                       19 april 2019

Paasmaandag:                       22 april 2019

Koningsdag:                            27 april 2019

Meivakantie:                           22 april t/m 6 mei 2019

Bevrijdingsdag:                       5 mei 2019

Hemelvaart + vrijdag:            30 + 31 mei 2019

Pinkstermaandag:                  10 juni  2019

Zomervakantie:                      12 juli t/m 25 augustus 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden