Algemene informatie

Schooltijden

De school begint om 08.30 uur. Vanaf 8.15 uur is er voor groep 5 t/m 8 een inloopmoment. Groep 1 t/m 4 blijven op het plein tot de bel gaat en gaan dan in de rij staan om naar binnen te gaan. Is uw kind ziek? Belt u dan tussen 08.00 en 08.30 uur de school (0591-659 896). U wordt doorverbonden met de centrale. De centrale neemt de ziekmeldingen aan.

Wij werken met een continurooster. Dat houdt in dat we de volgende lestijden hanteren:
Groep 1: maandag en vrijdag tot 12 uur, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur en woensdag tot 12.15 uur.
Groep 2, 3 en 4: maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur, vrijdag tot 12 uur en woensdag tot 12.15 uur.
Groep 5 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.30 uur en woensdag tot 12.15 uur.
 

Vakantieregeling schooljaar 2022-2023

Start schooljaar:                     29 augustus 2022
Herfstvakantie:                       15 t/m 23 oktober 2022

Studiemiddag:                        10 november 2022 12.00 uur (kinderen 's ochtends wel naar school)

Kerstvakantie:                        23 december 2022 12.00 uur t/m 8 januari 2023

Studiedag:                               1 februari 2023 (kinderen gehele dag vrij)

Voorjaarsvakantie:                25 februari t/m 5 maart 2023

Goede vrijdag:                        7 april 2023

Paasmaandag:                       10 april 2023

Koningsdag:                            27 april 2023

Meivakantie:                           26 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart en vrije dag:      18 en 19 mei 2023

Pinkstermaandag:                  29 mei 2023

Studiedag:                               5 juli 2023 (kinderen gehele dag vrij)

Zomervakantie:                      22 juli 12.00 uur t/m 3 september 2023

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden