Ouders

Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Regelmatige contacten tussen ouders en school en een actieve betrokkenheid van ouders bij schoolse aangelegenheden hebben een gunstige invloed op het schoolleven van de kinderen. Het is dan ook onze bedoeling ouders op verschillende manieren te betrekken bij het reilen en zeilen van de school.
Dat kan: 

  • via de medezeggenschapsraad (MR)
  • door zitting te nemen in de diverse werkgroepen
  • te begeleiden bij diverse excursies


Ook bent u als ouders natuurlijk welkom tijdens de oudergesprekken, de kijkochtenden en tijdens podiumdag. Op podiumdag laten de kinderen hun (ontwikkelde) talenten op allerlei gebieden aan u zien. Ook het leren presenteren is onderdeel van deze dag. Wat kan iedereen altijd vol trots terugkijken op hun prestatie op deze dag!

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden