Ouders

Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Regelmatige contacten tussen ouders en school en een actieve betrokkenheid van ouders bij schoolse aangelegenheden hebben een gunstige invloed op het schoolleven van de kinderen. Het is dan ook onze bedoeling ouders op verschillende manieren te betrekken bij het reilen en zeilen van de school.
Dat kan: 
- via de medezeggenschapsraad (MR)
- door zitting te nemen in de ouderraad (OR)
- te helpen bij het overblijven
- te begeleiden bij diverse activiteiten
- te begeleiden bij diverse excursies

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden