Schooltijden

Schooltijden

De school begint om 08.30 uur.
Vanaf 8.15 uur is er voor groep 5 t/m 8 een inloopmoment.
Groep 1 t/m 4 blijven op het plein tot de bel gaat en gaan dan in de rij staan om naar binnen te gaan. Is uw kind ziek?
Belt u dan tussen 08.00 en 08.30 uur de school (0591 659 896). U wordt eerst doorgeschakeld naar onze Centrale Administratie. Zij schakelen
u weer door naar onze school.

Wij werken met een continurooster. Dat houdt in dat we de volgende lestijden hanteren:
Groep 1: maandag en vrijdag tot 12 uur, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur en woensdag tot 12.15 uur.
Groep 2, 3 en 4: maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur, vrijdag tot 12 uur en woensdag tot 12.15 uur.
Groep 5 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.30 uur en woensdag tot 12.15 uur.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden